Skip to main content Skip to footer

Feriekalender

Musikskolen følger folkeskolens feriekalender - dog med få afvigelser - og tilbyder derfor undervisning fra midten af august til midten af juni.

Børnehold, kor (og sammenspil) undervises i perioden 28. august 2023 – 3. juni 2024.

FERIETYPE Første feriedag Sidste feriedag
Grundlovsdag 05.06.2023 05.06.2023
Sommerferie Aftales med din lærer* 13.08.2023
Efterårsferie 14.10.2023 22.10.2023
Undervisningsfri dag 14.11.2023 14.11.2023
Juleferie 16.12.2023 07.01.2024
Vinterferie 10.02.2024 18.02.2024
Påskeferie 23.03.2024 01.04.2024
Kr. Himmelfartsdag 09.05.2024 12.05.2024
Pinseferie 18.05.2024 20.05.2024
Grundlovsdag 05.06.2024 05.06.2024
Sommerferie Aftales med din lærer* 13.08.2024

* Sidste undervisningsdag er forskellig alt efter, hvilket undervisningstilbud du går til, og hvilken ugedag du modtager undervisning. Der kan også være efterlæsningsdage, hvis din lærer har haft aflysninger i løbet af skoleåret. Spørg derfor din lærer, hvornår du holder sommerferie.