Skip to main content Skip to footer

Tilbud til daginstitutioner og folkeskoler

Folkeskolereformen

Som konsekvens af folkeskolereformen er der åbnet op for nye og flere muligheder for musikskolen til at samarbejde med folkeskolen - og omvendt.

Vi har allerede en række samarbejder med skoler i kommunen, hvoraf nogle stykker endda har fået stor bevågenhed, fordi vi har opnået unikke samarbejder med skolerne - deres elever og ikke mindst lærere.

Hvad enten der er tale om Den åbne Skole eller understøttende undervisning, er vi klar til at afprøve ideer, forslag, konkrete projekter osv. Kan det lade sig gøre - så bliver det til noget! Mere musik til børnene!

Musikforløb med sang, spil og bevægelse for de 1- 5 årige inddelt efter alder

Undervisning i Dagplejen, Børnehaver, Børnehaveklasser.

Musikalsk inspiration og udfordring, både til institutionernes børn og pædagoger.

I Musikforløbene er fællesskabet i centrum i en tryg og legende ramme. Vi tager udgangspunkt i børnenes alder og det de kan, samtidig med at børnene blidt udfordres, så de udvikler sig musikalsk, motorisk, sprogligt og socialt sammen med andre børn og de voksne.

Vi synger fagtesange, danser og leger. Vi hopper og løber, spiller trommer, rasleæg, marimba og leger med tørklæder, ærteposer, faldskærm og meget mere som at puste sæbebobler!

Her er masser af aktivitet, men også plads til en stille stund, når alle børn får en trækketur over gulvet til en beroligende sang.

Praktik

Undervisningen kan foregå på musikskolen eller i daginstitutionen. Det forudsættes at mindst en pædagog deltager aktivt sammen med børnene som kompagnon for musiklæreren.

Undervisningen foregår på hold med ca. 10-12 børn afhængig af alder.

Aktiviteten varer 45 min uanset aldersgruppe.

Pris

10 gange: 3500 kr + transport

Kontakt musikskolen og hør nærmere.