Skip to the content

Flere børn får mulighed for at spille i skoleorkester

Gennem et skoleorkester kommer eleverne til at opleve fællesskabet ved at spille sammen med andre. Foto Bjarne Bergius Hermansen.
Gennem et skoleorkester kommer eleverne til at opleve fællesskabet ved at spille sammen med andre. Foto Bjarne Bergius Hermansen.
Som en af 11 udvalgte skoler rundt i landet får Kildebakkeskolen nu et skoleorkester. Kulturministeriet har afsat 10 millioner kroner til projektet OrkesterMester, hvor hele klasser lærer at mestre musikinstrumenter og får musikalske oplevelser.

 

Alle elever på 2. og 3. årgang på Kildebakkeskolen får nu lov til at opleve glæden ved at spille på et instrument og at opleve fællesskabet ved at spille i orkester sammen med alle klassekammeraterne. Skolen er udvalgt som en af 11 skoler landet over, der i samarbejde med den lokale musikskole bliver en del af projektet OrkesterMester. 

En bevilling fra Kulturministeriet på 10 millioner kroner i årene frem til 2023 giver skolerne mulighed for at indkøbe hele klassesæt af violiner, celloer, klarinetter og andre orkesterinstrumenter. 

”Med OrkesterMester er vi med til at sætte fokus på musik i folkeskolen og sikre, at flere børn får oplevelser med musik. De lærer at spille og får viden om forskellige typer af musik, og de lærer om vores fælles musikkultur”, siger generalsekretær Lotte Trangbæk, Danske Musik- og Kulturskoler, der står bag projektet.

Arbejdet med skoleorkestret foregår i de obligatoriske musiktimer og i et samarbejde mellem musikskolen og folkeskolen.

”Vi er både stolte af og glade for at blive en OrkesterMesterskole”, udtaler Lisbeth Morsing, skoleleder på Kildebakkeskolen. ”Projektet er fantastisk, fordi hvert barn aktivt skal lære både at mestre et instrument og at indgå i et orkester. Vi har i forvejen et rigtig godt samarbejde med Herning Musikskole, og jeg glæder mig til at opleve, hvad projektet kan gøre for børnenes trivsel og læring. Det kan kun blive godt!”

OrkesterMester startede i 2018 på ni skoler, og her har erfaringen været, at arbejdet med skoleorkestret engagerer og motiverer både elever og lærere, og at det sætter et positivt præg på skolen og især på de medvirkende klassers trivsel.

Kulturminister Joy Mogensen siger: ”Musik gør os til deltagende, sociale og skabende mennesker. Og når børn får mulighed for at møde musik i en tidlig alder, så giver det selvtillid og sammenhold. Jeg glæder mig meget til at følge de nye OrkesterMester-skolers arbejde med at give ungerne mulige for at spille eget instrument.”

Med de 11 nye skoler kommer 3800 børn rundt i Danmark til at spille sammen i skoleorkestre i perioden frem til 2022.

For DMK er det vigtigt, at OrkesterMester fører til, at skolerne får opbygget et skoleorkester, der også lever efter projektperioden, og gør musikken til en aktiv og forankret del af elevernes skoleliv. 

”De kunstneriske fag har i mange år ikke fået så meget fokus i folkeskolen, og derfor er vi meget glade for gennem OrkesterMester at være med til at styrke musikkulturen i skolerne og samarbejdet mellem folkeskoler og musikskoler”, siger Lotte Trangbæk.

En del af ideen med OrkesterMester er desuden, at eleverne skal møde professionelle musikere. Det sker ved en årlig OrkesterMesterFest, hvor eleverne fra alle de deltagende skoler enten spiller en hel dag sammen med DR Symfoniorkestret og afslutter med koncert i DR Koncerthuset eller hos et af landsdelsorkestrene.

 

FAKTA

OrkesterMester...
  • Er et projekt, som sigter på at opdyrke skoleorkestre på skoler, hvor der ikke i forvejen er et.
  • Er hele klasser, der spiller.
  • At understøtte Selvtillid og Sammenhold, Spilleglæde og Skolestolthed.
  • Et samarbejde mellem Danske Musik- og Kulturskoler, kommuner og folkeskoler.
  • Startede i 2018 med en bevilling fra Nordea-fonden på 3,4 millioner kr.
  • Med midler fra Musikhandleplanen 2019-2022 har Kulturministeriet bevilget 10 millioner kroner til projektet.
  • Se de nye OrkesterMester-skoler på www.orkestermester.dk