Regler

Tilmelding

Tilmelding kan kun ske via onlinetilmeldingen på www.herningmusikskole.dk  (gælder også gentilmelding)

Tilmeldingen er bindende fra første undervisningsdag

Sæsonlængde

Musikskolen følger folkeskolens feriekalender - dog med få afvigelser - og tilbyder derfor undervising fra medio august til udgangen af juni. Elevbetalingen dækker for 35 undervisningsgange. 

I løbet af skoleåret kan undervisningen blive omlagt, således at du som elev - ud over instrumentalundervisningen - også får mulighed for at være med til f.eks. Fyraftenskoncert. Din lærer kan også i andre situationer omlægge undervisningen efter nærmere aftale.

Børnehold, pigekor (og sammenspil) undervises i perioden 4. september 2017 – 11. juni 2018.

Elevens fravær

Alt fravær bedes meldt til underviseren – se liste over medarbejderne her – ellers gennem musikskolens kontor. Man har ikke ret til at få erstattet undervisning ved eget fravær. Musikskolen kan udelukke en elev, der på grund af forsømmelser eller manglende flid ikke får udbytte af undervisningen.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt – brev eller per mail til post@herningmusikskole.dk

Undervisningen kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel.

Refusion (aflysning af undervisning)

Refusion for aflyst undervisning gøres op ved sæsonens slutning dvs. ultimo juni måned.  (evt. refusion overføres automatisk til ”betalers” NemKonto). Se nærmere om undervisningsgange under punktet sæsonlængde.

  • Som instrumental- eller sangelev eller som elev på instrumentalhold, får du refusion, hvis du får under 35 ugers undervisning, hvis du har været tilmeldt musikskolen hele året. Udmeldte elever har som udgangspunkt ikke ret til refusion.
  • For børnehold 0-6 år, spirevipper og pigekor refunderes elevpenge ved aflysning.
  • Voksenkor og orkestre har ikke ret til refusion.

I løbet af skoleåret kan musikskolen omlægge den almindelige undervisning til andre former. Der ydes ikke erstatning eller refusion, hvis eleven ikke deltager i disse tilbud.

Fotografering

Herning Musikskole fotograferer med jævne mellemrum undervisningssituationer og koncertvirksomhed. Hvis man IKKE ønsker at medvirke på disse fotos/film, skal man henvende sig til musikskolelederen og træffe aftale derom, gerne ved sæsonstart.

 

Accepter cookies på dette website

Vores hjemmeside bruger cookies for at optimere din oplevelse af hjemmesiden.

Du kan altid slette cookies via avancerede indstillinger i din browser.

Accepterer ikke cookies Accepterer functionelle cookies Accepterer alle cookies