Ofte stillede spørgsmål

Hvordan og hvornår tilmelder man sig?

Nye elever kan tilmelde sig året rundt og hvis der er ledige pladser, kan man starte når som helst.

Tilmeld dig her: Tilmelding ny elev

OBS - har du tidligere være elev på musikskolen skal du i stedet bruge nedenstående Elev-link - log på med elev cpr-nummer:

Elev-link

Brugernavn: De første 6 cifre i cpr. nr.

Kodeord: De sidste 4 cifre i cpr. nr

Musikskolen har gentilmelding hvert forår omkring 1. maj, hvor nuværende elever og ventelisteelever kan gentilmelde sig. Gentilmelder du dig som ventelisteelev beholder du automatisk din anciennitetsdato.

 

Hvordan og hvornår tilmelder man sig?

Nye elever kan tilmelde sig året rundt og hvis der er ledige pladser, kan man starte når som helst.

Tilmeld dig her: Tilmelding ny elev

OBS - har du tidligere være elev på musikskolen skal du i stedet bruge nedenstående Elev-link - log på med elev cpr-nummer:

Elev-link

Brugernavn: De første 6 cifre i cpr. nr.

Kodeord: De sidste 4 cifre i cpr. nr

Musikskolen har gentilmelding hvert forår omkring 1. maj, hvor nuværende elever og ventelisteelever kan gentilmelde sig. Gentilmelder du dig som ventelisteelev beholder du automatisk din anciennitetsdato.

 

Kan jeg leje et instrument på musikskolen?

Som udgangspunkt udlejes følgende instrumenter (kr. 325,- per halvår)

  • - Violin, cello og kontrabas
  • - saxofon, klarinet, trækbasun, fløjte, fagot, trompet
  • - accordeon (knap-harmonika)
  •  

Instrumenter som musikskolen normalt ikke udlåner:

  • - Elguitar, elbas, akustisk guitar, keyboard, klaver, trommesæt, marimba, blokfløjte

 

Eleven har ansvar for almindelig vedligeholdelse af instrumentet.

Musikskolens lærere vejleder gerne ved køb/leje af et instrument.

Medbring altid dit instrument til undervisningen - klaver, keyboard, trommesæt og marimba dog undtaget 

 

Hvordan får jeg tilbud om sammenspil mv.?

Det tilstræbes at så mange elever som muligt får mulighed for at spille sammen - spørg din lærer, om der også er en sammenspilsmulighed for dig!

Sammenspil og andre valgfag er som udgangspunkt gratis for soloelever under 25 år

 

Hvad koster det at gå på musikskole?

 

Som det fremgår af prisoversigten, så er prisen forskellig alt efter om man som elev er under/over 25 år, om man undervises på hold - eller alternativt hvor mange minutters soloundervisning man har per uge.

Priseksempler:

En soloelev under 25 år betaler kr. 3.972 + årsgebyret på kr. 100 (for. 20 min. soloundervisning/uge)

Elever på musikskolens børnehold betaler kr. 1.294 + årsgebyret på kr. 100

 

Alle musikskolens priser fremgår af nedenstående link:

Priser

 

Hvordan betaler man for undervisningen?

 

Musikskolens kontor fremsender automatisk girokort til betalerens e-boks/digitale postkasse - ca. 14 dage før forfald.

Betalingen falder i 4 rater: 1. oktober, 1. december, 1. februar og 1. april.  Børnehold, kor/orkester, instrumentleje dog kun 2 rater hhv. efterår og forår.

Årsgebyret på kr. 100 opkræves sammen med første rate (dækker fællesudg. copydan, kontingenter mv.)

Der tilægges et gebyr på kr. 100 ved evt. rykker. Rykkere udsendes 14 dage efter forfaldsdato.

Ved spørgsmål til betaling er du altid velkommen til at kontakte Karina på kontoret - tlf. 9712 9811

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal jeg selv kontakte musikskolen vedr. evt. refusion?

Nej det er unødvendigt -  refusion for aflyst undervisning gøres op ved sæsonens slutning dvs. ultimo juni måned, og evt. refusion overføres automatisk til "betalers" NemKonto

Se nærmere vedr. antal undervisningsgange og refusion her

Har du penge tilgode i forbindelse med en udmeldelse, vil musikskolens kontor normalt også automatisk tilbagebetale beløbet til "betalers" NEMkonto - bemærk at elevopkrævningerne er ujævnt fordelt på skoleåret.

Kontakt gerne Karina på kontoret, hvis du har spørgsmål vedr. slutafregningen - 97129811 eller kt@herningmusikskole.dk

 

 

 

 

 

 

 

Er der venteliste til musikskolen?

Nye elever kan tilmelde sig musikskolen året rundt.

Der vil ofte være plads med det samme på musikskolens børnehold for 0-7 årige, hvorimod elever ofte må stå en tid på venteliste inden de f.eks. får en soloplads.

Har du sendt en tilmelding er du automatisk skrevet på venteliste, og du vil modtage besked så snart musikskolen kan tilbyde dig en plads.

Husk at det er vigtigt at opdatere dine kontaktdata, hvis du i mellemtiden flytter eller får ny mailadresse/mobilnummer.

Når vi nærmer os sommerferien, vil alle der er på venteliste blive kontaktet, med besked om, at det er tid for gentilmelding. Hvis du gentilmelder dig rettidigt beholder du din anciennitetsdato fra første tilmeldingsdag.

Det er meget svært af sige noget om, hvornår der aktuelt bliver en ledig plads til en ventelistelev - da vi jo ikke på forhånd ved hvor mange, der stopper på musikskolen.

 

 

 

Hvordan udmelder man sig?

Udmeldelse kan kun ske SKRIFTLIGT - brev til musikskolen eller per mail til post@herningmusikskole.dk

Undervisning på musikskolen kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel.

Bindingsperioden er altså den samme for eksempelvis børnehold og instrumentalundervisning - og er max. 2 mdr. alt efter hvornår kontoret modtager udmeldelsen på skrift.

Det vil være oplagt, at man tager en snak med sin lærer inden man udmelder sig, men under alle omstændigheder er det datoen for den skriftlige udmeldelse der afgør, hvornår man frameldes undervisningen.

Når udmeldelsesdatoen er kendt vil musikskolens kontor lave en slutafregning. Har du penge tilgode i forbindelse med udmeldelsen, vi kontoret automatisk tilbagebetale beløbet til "betalers" NEMkonto - alternativt sende en mail med et reguleret beløb, som fakturaen kan nedskrives til. Bemærk at elevopkrævningerne er ujævnt fordelt på skoleåret.

Kontakt gerne Karina på kontoret, hvis du har spørgsmål vedr. slutafregningen - 97129811 eller kt@herningmusikskole.dk

Følg dette link for at se musikskolens generelle regler

 

 

 

 

 

Hvor kan jeg parkere?

Vi anbefaler, at I parkerer ved DGI-huset, hvor der også er en p-kælder. Se alle offentlige P-pladser i Herning City på dette kort.

Hvis man gerne bare vil læsse af, foreslår vi Østre Kirkevej ved Herning Kirke – der kan børnene gå på fortovet hen til os uden at skulle krydse vejen. Ligeledes kan man med fordel aftale med sit barn, at det er der, I afhenter efter endt undervisning, så der ikke bliver kaos foran Kulturgården, hvor det kan være svært at komme ud og ind, når der er mange forældre, der holder og venter.

Al parkering ude foran Kulturgården er forbeholdt institutionernes mange ansatte - og kræver et fast P-bevis i forruden.

Al parkering på de tre gæste P-pladser er forbeholdt foredragsholdere, serviceteknikere m.fl. og P-bevis udstedes i den institution, som man skal besøge. (Der udstedes desværre ikke P-beviser til hverken Billedskolens-, Sangskolens- eller Musikskolens elever og forældre).

Vi gør opmærksom på, at P-vagterne er meget strikse!!