Folkeskolereformen

Som konsekvens af folkeskolereformen er der åbnet op for nye og flere muligheder for musikskolen til at samarbejde med folkeskolen - og omvendt.

Vi har allerede en række samarbejder med skoler i kommunen, hvoraf nogle stykker endda har fået stor bevågenhed, fordi vi har opnået unikke samarbejder med skolerne - deres elever og ikke mindst lærere.

Hvad enten der er tale om Den åbne Skole eller understøttende undervisning, er vi klar til at afprøve ideer, forslag, konkrete projekter osv. Kan det lade sig gøre - så bliver det til noget! Mere musik til børnene!