Skip to main content Skip to footer

Håndtering af persondata

Kære musikskolebruger

Når man er registreret som bruger på Herning Musikskole, oplyser man en række informationer om sig selv, blandt andet e-mail og telefonnummer, så vi kan sende dig mails og i øvrigt informere dig om forhold, der har at gøre med musikskolen. Hvis du har tilmeldt dig Musikskolens nyhedsbrev, bruges oplysningerne desuden til at sende dig nyheder.

Som hidtil har du også fremadrettet mulighed for nemt at afmelde din tilmelding til nyhedsbreve ved at anvende linket, som du finder i bunden af alle e-mails.

Nogle af disse oplysninger falder ind under begrebet persondata, og det er derfor, at vi skriver til dig. I forbindelse med den nye EU-persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018, kan du læse mere om håndteringen af persondata ved at følge nedenstående link.

Generelle Vilkår

Dataansvar

Om os

Herning Musikskole
Nørregade 7C, 7400 Herning
CVR.nr.: 27 31 77 58
Tlf.: +45 97 12 98 11

Vores dataansvarlige kan kontaktes på 
E-mail: post@herningmusikskole.dk

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler din data i denne privatlivspolitik. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K
 

Har du klaget til Datatilsynet, vil de holde dig orienteret om forløbet af sagen og resultatet af klagen. Du kan på www.datatilsynet.dk læse mere om, hvordan du klager og de betingelser, der gælder for din klage.

Inden du klager til Datatilsynet, opfordrer vi dig til at kontakte vores dataansvarlige, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Vores dataansvarlige kan kontaktes på:

E-mail: post@herningmusikskole.dk

Tlf: +45 97 12 98 11

Alm. post:  

Herning Musikskole
Nørregade 7C
7400 Herning
Att.: Dataansvarlige

Hvilke typer data om dig behandler vi?

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger som navn og adresse
 • CPR-nummer på vores brugere/elever.
 • De kontaktoplysninger (telefonnumre og e-mail-adresser), du har afgivet til os.

Hvad bruger vi dine data til?

 1. Holde kontakt med dig og overholde de aftaler vi har indgået
  Som bruger/elev i musikskolen bruger vi dine personoplysninger til effektivt at administrere og yde dig en god service.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside
  Vi opsamler oplysninger om hvilke sider og aktiviteter, der tilgås på vores hjemmesider for at kunne optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser, vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik [indsæt hyperlink].

Grundlag for at behandle dine oplysninger?

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har hjemmel til det. Grundlaget for dette er:

 • Behandlingen er nødvendig, for at vi kan opfylde vores ydelse til dig. Det gælder for størstedelen af de tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger.
 • Du har givet dit samtykke. Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.
 • For at kunne overholde en retlig forpligtelse er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Det kan fx. være indberetning af elevtal til Slots og Kulturstyrelsen.

Dine rettigheder

Opdatering og opbevaring af dine oplysninger

Du har selv ansvaret for at opdatere de oplysninger, du selv har oplyst os om fx e-mail, telefonnummer med mere.

Som bruger/elev kan du opdatere dine oplysninger ved at kontakte musikskolens kontor.

Vi gemmer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som oplysningerne er indhentet i forbindelse med. Det betyder, at vi gemmer dem, så længe du er bruger/elev og højst i en periode på 5 år efter, at du er udmeldt af musikskolen.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Alle medarbejdere i Herning Musikskole har tavshedspligt og må ikke uberettiget udlevere, videregive eller udnytte oplysninger om dig, som de er blevet bekendt med i forbindelse med deres arbejde. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller når du har givet samtykke til det.

Vi sælger ikke dine oplysninger, men deler dem med danske myndigheder i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Samtykke

Hvis du bliver bedt om at afgive dit samtykke, vil det være frivilligt for dig at afgive det. Du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne i denne privatlivspolitik.

Vi beskytter dine personoplysninger

Vi sikrer, at dine personlige oplysninger bliver beskyttet. Vi er underlagt fortrolighed og tavshedspligt, og derfor er vores systemer beskyttede med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vores interne regler om informationssikkerhed indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der berører dig, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt.

Venlig hilsen
Herning Musikskole

Cookie deklaration