Skip to main content Skip to footer

Praktisk info

Ofte stillede spørgsmål

Nye elever kan tilmelde sig året rundt, og hvis der er ledige pladser, kan man starte når som helst.

Se alle vores undervisningstilbud og tilmeld dig her: Tilmelding ny elev


OBS - har du tidligere være elev på musikskolen, skal du i stedet bruge nedenstående Elevlogin - log på med betalers NemLogin/MitID

Elevlogin (MitID)

Musikskolen har gentilmelding hvert forår omkring 1. maj, hvor nuværende elever og ventelisteelever kan gentilmelde sig. Gentilmelder du dig som ventelisteelev, beholder du automatisk din anciennitetsdato.

Som udgangspunkt udlejes følgende instrumenter (DKK 325,- per halvår)

  • Violin, cello og kontrabas
  • Saxofon, klarinet, trækbasun, tværfløjte, trompet
  • Accordeon (knap-harmonika)
  • Marimba (bordxylofon m/stativ)

Instrumenter som musikskolen normalt ikke udlejer:

  • Elguitar, elbas, akustisk guitar, keyboard, klaver, trommesæt, blokfløjte

Eleven har ansvar for almindelig vedligeholdelse af instrumentet.

Musikskolens lærere vejleder gerne ved køb/leje af et instrument.

Medbring altid dit instrument til undervisningen - klaver, keyboard, trommesæt og marimba dog undtaget 

Det tilstræbes, at så mange elever som muligt får mulighed for at spille sammen - spørg din lærer, om der også er en sammenspilsmulighed for dig!

Sammenspil og andre valgfag er som udgangspunkt gratis for soloelever under 25 år.

Gælder ikke musikskolens Bandklub og Orkesterklub.

Som det fremgår af prisoversigten, så er prisen forskellig alt efter om man som elev er under/over 25 år, om man undervises på hold - eller alternativt hvor mange minutters soloundervisning man har per uge.

Priseksempler:

En soloelev under 25 år betaler DKK 4.194 + årsgebyret på DKK 100 (for 20 min. soloundervisning/uge)

Elever på musikskolens børnehold betaler DKK 1.367 + årsgebyret på DKK 100

 

Alle musikskolens priser fremgår af nedenstående link:

Priser

Musikskolens kontor fremsender automatisk faktura til betalerens e-mail - ca. 14 dage før forfald.

Fakturaen kan betales via linket i mailen, eller man kan logge ind på værge/betalers brugerprofil på vores hjemmeside og betale med betalingskort eller mobilepay. (BetalingsService er ikke længere en mulighed).

Betalingen falder i 4 rater: 1. oktober, 1. december, 1. februar og 1. april.  Børnehold, kor/orkester, instrumentleje dog kun 2 rater hhv. efterår og forår.

Årsgebyret på DKK 100 opkræves sammen med første rate (dækker fællesudgifter, Copydan, kontingenter mv.)

Musikskolen tillægger et gebyr på DKK 100 ved evt. rykker. Rykkere udsendes 14 dage efter forfaldsdato.

Hvis der er betalt forud ved udmeldelse, tilbagebetales det overskydende beløb til det kort, der er betalt med ved opkrævningen.

Hvis der er betalt for lidt ved udmeldelse, efteropkræves restbeløbet.

Ved spørgsmål til betaling er du altid velkommen til at kontakte Karina på kontoret på tlf. 9712 9811 eller kt@herningmusikskole.dk

Nej det er unødvendigt - refusion for aflyst undervisning gøres op ved sæsonens slutning dvs. ultimo juni måned, og evt. refusion overføres automatisk til "registrerede betaler".

Se nærmere vedr. antal undervisningsgange og refusion her

Har du penge tilgode i forbindelse med en udmeldelse, vil musikskolens kontor også automatisk tilbagebetale beløbet til "registrerede betaler" - bemærk at elevopkrævningerne er ujævnt fordelt på skoleåret.

Kontakt gerne Karina på kontoret, hvis du har spørgsmål vedr. slutafregningen - 9712 9811 eller kt@herningmusikskole.dk

Nye elever kan tilmelde sig musikskolen året rundt.

Der vil ofte være plads med det samme på musikskolens børnehold for 0-7 årige, hvorimod elever ofte må stå en tid på venteliste, inden de f.eks. får en soloplads.

Har du sendt en tilmelding, er du automatisk skrevet på venteliste, og du vil modtage besked, så snart musikskolen kan tilbyde dig en plads.

Husk, at det er vigtigt at opdatere dine kontaktdata, hvis du i mellemtiden flytter eller får ny mailadresse/mobilnummer.

Når vi nærmer os sommerferien, vil alle, der er på venteliste blive kontaktet med besked om, at det er tid for gentilmelding. Hvis du gentilmelder dig rettidigt, beholder du din anciennitetsdato fra første tilmeldingsdag.

Det er meget svært af sige noget om, hvornår der aktuelt bliver en ledig plads til en ventelistelev, da vi ikke på forhånd ved, hvor mange der stopper på musikskolen.

Udmeldelse kan kun ske SKRIFTLIGT - brev til musikskolen eller per mail til post@herningmusikskole.dk
Eleven kan IKKE udmeldes gennem sin underviser.

Undervisning på musikskolen kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel.
- dog er udmeldelse i indeværende sæson ikke muligt efter 1. april.

Bemærk, at man ikke kan udmelde sig på 8-ugers-forløbene.

Bindingsperioden er altså den samme for eksempelvis børnehold og instrumentalundervisning og er på max. 2 mdr., alt efter hvornår kontoret modtager udmeldelsen på skrift.

Det vil være oplagt, at man tager en snak med sin lærer, inden man udmelder sig, men under alle omstændigheder er det datoen for den skriftlige udmeldelse, der afgør, hvornår man frameldes undervisningen.

Når udmeldelsesdatoen er kendt, vil musikskolens kontor lave en slutafregning. Har du penge til gode i forbindelse med udmeldelsen, vil kontoret automatisk tilbagebetale beløbet til "registrerede betaler" - alternativt sende en mail med et reguleret beløb, som fakturaen kan nedskrives til. Bemærk, at elevopkrævningerne er ujævnt fordelt på skoleåret.

Kontakt gerne Karina på kontoret, hvis du har spørgsmål vedr. slutafregningen - 9712 9811 eller kt@herningmusikskole.dk

Følg dette link for at se musikskolens regler og vilkår

Der er få parkeringspladser foran Kulturgården. Hvis de er optagede, anbefaler vi, at I parkerer ved DGI-huset, hvor der også er en p-kælder. Se alle offentlige P-pladser i Herning City på dette kort.

Hvis man gerne bare vil læsse af, foreslår vi Østre Kirkevej ved Herning Kirke – der kan børnene gå på fortovet hen til os uden at skulle krydse vejen.

Ligeledes kan man med fordel aftale med sit barn, at det er der, I afhenter efter endt undervisning, så der ikke bliver kaos foran Kulturgården, hvor det kan være svært at komme ud og ind, når der er mange forældre, der holder og venter.