Skip to the content

Opkrævning og betaling

 • Musikskolen opkræver via Herning Kommune, hvilket betyder at indbetalingskortene udsendes i 2-4 rater på den måde, som I har valgt at modtage opkrævninger fra kommunen (e-boks, digital postkasse eller pr. post i din postkasse). Bemærk at det sendes til den registrerede betalers e-boks.
 • BEMÆRK at det er Herning Kommune, der står som afsender af musikskolens opkrævninger!
 • Indbetalingskortene kan betales i netbank, pengeinstitutter og på posthuse eller MED FORDEL TILMELDES PBS.
 • Ved udsendelse af rykker pålægges automatisk et gebyr på kr. 100,00. Betales rykkeren ikke til tiden, bliver beløbet sendt videre til modregning hos SKAT.
 • Kontoret tager ikke imod kontant betaling.
 • Tjek om dine regninger er betalt HER (kræver NemID)

 

Der betales 4 rater med mindre andet er nævnt

- se antal rater under punktet "Priser"

 • 1. rate forfald 01.10.2020
 • 2. rate forfald 01.12.2020
 • 3. rate forfald 01.02.2021
 • 4. rate forfald 01.05.2021

 

Årsgebyret på kr. 100,- opkræves med første rate (må ikke forveksles med rykkergebyr).
Det betales af alle uanset dato for opstart - dog med undtagelse af 8-ugers forløb.

Starter man som elev i løbet af et skoleår, reguleres raterne i forhold til de aktuelle undervisningsuger - det samme gælder naturligvis instrumentleje. 

Stopper man som elev på musikskolen i løbet af skoleåret, vil der blive tilsendt en slutafregning - denne reguleres naturligvis i forhold til undervisningsuger (inkl. bindingsperioden). HUSK altid skriftlig udmeldelse - se mere under punktet "Regler".

 

Da vi opkræver mange forskelligartede undervisningstilbud med individuelle antal undervisningsuger - er det desværre ikke muligt at skrive perioder på musikskolens regninger.

Kontakt Karina på kontoret, hvis du har spørgsmål til opkrævninger/betalinger - hun hjælper dig gerne☺
Telefon: 97 12 98 11 eller mail: kt@herningmusikskole.dk

 

Søskenderabat

 • Der gives rabat på 10% på 1 fag (det billigste) til søskende under 18 år med samme bopæl/betaler.

Fripladser

 • Alle elever under 18 år har ret til at søge en friplads på Herning Musikskole. (Der ydes ikke friplads til BabyRytmik og evt. andre forløb under 10 ugers varighed)
 • Der bevilges op til en halv friplads - og en bevilget friplads modregnes hver rate.
 • Ansøgningen sendes til musikskolen ifbm. onlinetilmelding, dog senest den 20. august – og omfatter ansøgningsskema samt seneste skatteattest. (se vejledning nederst på ansøgningsskemaet).
 • Ansøger får besked så snart ansøgningen er behandlet.
 • Blanketter til dette formål fås på skolens kontor eller hentes her