Skip to the content

Opkrævning og betaling

 • Musikskolen sender faktura til "registrerede betalers" e-mail i hhv. 2 eller 4 rater.
 • Faktura kan betales via linket i mailen - med betalingskort/mobilepay.
 • Ved udsendelse af rykker pålægges automatisk et gebyr på DKK 100,00.
 • Kontoret tager ikke imod kontant betaling.
 • Tjek om dine regninger er betalt HER (kræver NemID/MitID)
Der betales 4 rater med mindre andet er nævnt

- se antal rater under punktet "Priser"

 • 1. rate forfald 01.10.2022
 • 2. rate forfald 01.12.2022
 • 3. rate forfald 01.02.2023
 • 4. rate forfald 01.05.2023

 

Årsgebyret på DKK 100,- opkræves med første rate (må ikke forveksles med rykkergebyr).
Det betales af alle uanset dato for opstart - dog med undtagelse af 8-ugers forløb.


Starter man som elev i løbet af skoleåret:

 • reguleres raterne i forhold til de aktuelle undervisningsuger - det samme gælder naturligvis instrumentleje. 

Stopper man som elev i løbet af skoleåret:

 • Hvis der er betalt forud ved udmeldelse, tilbagebetales det overskydende beløb til det kort, der er betalt med ved opkrævningen.
 • Hvis der er betalt for lidt ved udmeldelse, efteropkræves restbeløbet.

Da vi opkræver mange forskelligartede undervisningstilbud med individuelle antal undervisningsuger - er det desværre ikke muligt at skrive perioder på musikskolens regninger.

Kontakt Karina på kontoret, hvis du har spørgsmål til opkrævninger/betalinger - hun hjælper dig gerne☺
Telefon: 97 12 98 11 eller mail: kt@herningmusikskole.dk

 

Søskenderabat

 • Der gives rabat på 10% på 1 fag (det billigste) til søskende under 18 år med samme bopæl/betaler.

Fripladser

 • Alle elever under 18 år har ret til at søge en friplads på Herning Musikskole. (Der ydes ikke friplads til BabyRytmik og evt. andre forløb under 10 ugers varighed)
 • Der bevilges op til en halv friplads - og en bevilget friplads modregnes hver rate.
 • Ansøgningen sendes til musikskolen ifbm. onlinetilmelding, dog senest den 20. august – og omfatter ansøgningsskema samt seneste skatteattest. (se vejledning nederst på ansøgningsskemaet).
 • Ansøger får besked så snart ansøgningen er behandlet.
 • Blanketter til dette formål fås på skolens kontor eller hentes her