Skip to main content Skip to footer

Opkrævning og betaling

Opkrævning og betaling

Opkrævning og betaling

 • Musikskolen sender faktura til "registrerede betalers" e-mail i hhv. 2 eller 4 rater.
 • Faktura kan betales via linket i mailen - med betalingskort/MobilePay.
 • Ved udsendelse af rykker pålægges automatisk et gebyr på DKK 100,-.
 • Kontoret tager ikke imod kontant betaling.
 • Tjek om dine regninger er betalt HER (kræver MitID)
Der betales 4 rater, medmindre andet er nævnt

- se antal rater på siden "Priser"

 • 1. rate forfald 01.09.2024
 • 2. rate forfald 01.11.2024
 • 3. rate forfald 01.02.2025
 • 4. rate forfald 01.04.2025

 

Årsgebyret på DKK 100,- opkræves med første rate (må ikke forveksles med rykkergebyr).
Det betales af alle uanset dato for opstart - dog med undtagelse af 8-ugers forløb.


Starter man som elev i løbet af skoleåret:

 • Her reguleres raterne i forhold til de aktuelle undervisningsuger - det samme gælder naturligvis instrumentleje. 

Stopper man som elev i løbet af skoleåret:

 • Hvis der er betalt forud ved udmeldelse, tilbagebetales det overskydende beløb til det kort, der er betalt med ved opkrævningen.
 • Hvis der er betalt for lidt ved udmeldelse, efteropkræves restbeløbet.

Da vi opkræver mange forskelligartede undervisningstilbud med individuelle antal undervisningsuger, er det desværre ikke muligt at skrive perioder på musikskolens regninger.

Kontakt Karina på kontoret, hvis du har spørgsmål til opkrævninger/betalinger - hun hjælper dig gerne☺
Telefon: 9712 9811 eller mail: kt@herningmusikskole.dk

 

Søskenderabat

 • Der gives rabat på 10% på 1 fag (det billigste) til søskende under 18 år med samme bopæl/betaler.

Fripladser

 • Alle elever under 18 år har ret til at søge en friplads på Herning Musikskole. (Der ydes ikke friplads til BabyRytmik og evt. andre forløb under 10 ugers varighed)
 • Der bevilges op til en halv friplads - og en bevilget friplads modregnes hver rate.
 • Ansøgningen sendes til musikskolen ifbm. onlinetilmelding, dog senest den 20. august – og omfatter ansøgningsskema samt seneste skatteattest (se vejledning nederst på ansøgningsskemaet).
 • Ansøger får besked, så snart ansøgningen er behandlet.
 • Blanketter til dette formål fås på skolens kontor eller hentes her