Skip to main content Skip to footer

Regler og vilkår

Regler og vilkår

Tilmelding

Tilmelding kan kun ske via onlinetilmeldingen på www.herningmusikskole.dk  (gælder også gentilmelding)

Tilmeldingen er bindende fra første undervisningsdag.

Sæsonlængde

Musikskolen følger folkeskolens feriekalender - dog med få afvigelser - og tilbyder derfor undervisning fra midten af august til midten af juni.

Elevbetalingen dækker for 35 undervisningsgange - dog er der 37 uger i en sæson, så der er plads til, at en lærer kan være syg eller fraværende af anden grund.

Får man under 35 undervisningsgange, bliver der tilbagebetalt refusion for de forsømte lektioner - dette opgøres i slutningen af sæsonen og kommer til udbetaling ca. 1. juli.

Hvis tiden er til det, kan der også være tale om efterlæsninger.

I løbet af skoleåret kan undervisningen blive omlagt, således at du som elev - ud over instrumentalundervisningen - også får mulighed for at være med til f.eks. fyraftenskoncert. Din lærer kan også i andre situationer omlægge undervisningen efter nærmere aftale.

Børnehold, kor (og sammenspil) undervises i perioden 2. september 2024 – 4. juni 2025.

Elevens fravær

Alt fravær bedes meldt til underviseren – se liste over medarbejderne – eller gennem musikskolens kontor. Man har ikke ret til at få erstattet undervisning ved eget fravær. Musikskolen kan udelukke en elev, der på grund af forsømmelser eller manglende flid ikke får udbytte af undervisningen.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt – brev eller per mail til post@herningmusikskole.dk - eller elektronisk via elevportalen.

Undervisningen kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel - dog er udmeldelse i indeværende sæson ikke muligt fra 1. april.

Eleven kan ikke udmeldes gennem egen underviser.

Bemærk endvidere, at man ikke kan udmelde sig på 8-ugers-forløbene.

Refusion (aflysning af undervisning)

Refusion for aflyst undervisning gøres op ved sæsonens slutning, dvs. ultimo juni måned (evt. refusion overføres automatisk til ”betalers” NemKonto). Se nærmere om undervisningsgange under punktet sæsonlængde.

  • Som instrumental- eller sangelev eller som elev på instrumentalhold får du refusion, hvis du får under 35 ugers undervisning, hvis du har været tilmeldt musikskolen hele året. Udmeldte elever har som udgangspunkt ikke ret til refusion.
  • For børnehold 0-6 år og kor refunderes elevpenge ved aflysning.
  • Voksenorkestre har ikke ret til refusion.

I løbet af skoleåret kan musikskolen omlægge den almindelige undervisning til andre former. Der ydes ikke erstatning eller refusion, hvis eleven ikke deltager i disse tilbud.

Fotografering

Herning Musikskole fotograferer med jævne mellemrum undervisningssituationer og koncertvirksomhed. Hvis man IKKE ønsker at medvirke på disse fotos/film, skal man henvende sig til musikskolelederen og træffe aftale derom, gerne ved sæsonstart.