Skip to the content

Ofte stillede spørgsmål

Nye elever kan tilmelde sig året rundt og hvis der er ledige pladser, kan man starte når som helst.

Tilmeld dig her: Tilmelding ny elev


OBS - har du tidligere være elev på musikskolen skal du i stedet bruge nedenstående Elevlogin - log på med betalers NemLogin/NemID

Elevlogin (NemID)

Musikskolen har gentilmelding hvert forår omkring 1. maj, hvor nuværende elever og ventelisteelever kan gentilmelde sig. Gentilmelder du dig som ventelisteelev beholder du automatisk din anciennitetsdato.

Som udgangspunkt udlejes følgende instrumenter (kr. 325,- per halvår)

  • Violin, cello og kontrabas
  • saxofon, klarinet, trækbasun, tværfløjte, fagot, trompet
  • accordeon (knap-harmonika)

Instrumenter som musikskolen normalt ikke udlejer:

  • El-guitar, el-bas, akustisk guitar, keyboard, klaver, trommesæt, marimba, blokfløjte.

Eleven har ansvar for almindelig vedligeholdelse af instrumentet.

Musikskolens lærere vejleder gerne ved køb/leje af et instrument.

Medbring altid dit instrument til undervisningen - klaver, keyboard, trommesæt og marimba dog undtaget 

Det tilstræbes at så mange elever som muligt får mulighed for at spille sammen - spørg din lærer, om der også er en sammenspilsmulighed for dig!

Sammenspil og andre valgfag er som udgangspunkt gratis for soloelever under 25 år.

Som det fremgår af prisoversigten, så er prisen forskellig alt efter om man som elev er under/over 25 år, om man undervises på hold - eller alternativt hvor mange minutters soloundervisning man har per uge.

Priseksempler:

En soloelev under 25 år betaler kr. 4.092 + årsgebyret på kr. 100 (for. 20 min. soloundervisning/uge)

Elever på musikskolens børnehold betaler kr. 1.333 + årsgebyret på kr. 100

 

Alle musikskolens priser fremgår af nedenstående link:

Priser

Musikskolens kontor fremsender automatisk girokort til betalerens e-boks/digitale postkasse - ca. 14 dage før forfald.
BEMÆRK, at det er Herning Kommune, der står som afsender.

Betalingen falder i 4 rater: 1. oktober, 1. december, 1. februar og 1. april.  Børnehold, kor/orkester, instrumentleje dog kun 2 rater hhv. efterår og forår.

Årsgebyret på kr. 100 opkræves sammen med første rate (dækker fællesudgifter, Copydan, kontingenter mv.)

Kommunen tillægger et gebyr på kr. 100 ved evt. rykker. Rykkere udsendes 14 dage efter forfaldsdato.

Ved spørgsmål til betaling er du altid velkommen til at kontakte Karina på kontoret - tlf. 9712 9811

Nej det er unødvendigt - refusion for aflyst undervisning gøres op ved sæsonens slutning dvs. ultimo juni måned, og evt. refusion overføres automatisk til "betalers" NemKonto.

Se nærmere vedr. antal undervisningsgange og refusion her

Har du penge tilgode i forbindelse med en udmeldelse, vil musikskolens kontor også automatisk tilbagebetale beløbet til "betalers" NEMkonto - bemærk at elevopkrævningerne er ujævnt fordelt på skoleåret.

Kontakt gerne Karina på kontoret, hvis du har spørgsmål vedr. slutafregningen - 9712 9811 eller kt@herningmusikskole.dk

Nye elever kan tilmelde sig musikskolen året rundt.

Der vil ofte være plads med det samme på musikskolens børnehold for 0-7 årige, hvorimod elever ofte må stå en tid på venteliste inden de f.eks. får en soloplads.

Har du sendt en tilmelding er du automatisk skrevet på venteliste, og du vil modtage besked så snart musikskolen kan tilbyde dig en plads.

Husk at det er vigtigt at opdatere dine kontaktdata, hvis du i mellemtiden flytter eller får ny mailadresse/mobilnummer.

Når vi nærmer os sommerferien, vil alle der er på venteliste blive kontaktet, med besked om, at det er tid for gentilmelding. Hvis du gentilmelder dig rettidigt beholder du din anciennitetsdato fra første tilmeldingsdag.

Det er meget svært af sige noget om, hvornår der aktuelt bliver en ledig plads til en ventelistelev - da vi jo ikke på forhånd ved hvor mange, der stopper på musikskolen.

Udmeldelse kan kun ske SKRIFTLIGT - brev til musikskolen eller per mail til post@herningmusikskole.dk

Undervisning på musikskolen kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel.

Bindingsperioden er altså den samme for eksempelvis børnehold og instrumentalundervisning - og er max. 2 mdr. alt efter hvornår kontoret modtager udmeldelsen på skrift.

Det vil være oplagt, at man tager en snak med sin lærer inden man udmelder sig, men under alle omstændigheder er det datoen for den skriftlige udmeldelse der afgør, hvornår man frameldes undervisningen.

Når udmeldelsesdatoen er kendt vil musikskolens kontor lave en slutafregning. Har du penge tilgode i forbindelse med udmeldelsen, vi kontoret automatisk tilbagebetale beløbet til "betalers" NEMkonto - alternativt sende en mail med et reguleret beløb, som fakturaen kan nedskrives til. Bemærk at elevopkrævningerne er ujævnt fordelt på skoleåret.

Kontakt gerne Karina på kontoret, hvis du har spørgsmål vedr. slutafregningen - 9712 9811 eller kt@herningmusikskole.dk

Følg dette link for at se musikskolens generelle regler

Vi anbefaler, at I parkerer ved DGI-huset, hvor der også er en p-kælder. Se alle offentlige P-pladser i Herning City på dette kort.

Hvis man gerne bare vil læsse af, foreslår vi Østre Kirkevej ved Herning Kirke – der kan børnene gå på fortovet hen til os uden at skulle krydse vejen. Ligeledes kan man med fordel aftale med sit barn, at det er der, I afhenter efter endt undervisning, så der ikke bliver kaos foran Kulturgården, hvor det kan være svært at komme ud og ind, når der er mange forældre, der holder og venter.

Al parkering ude foran Kulturgården er forbeholdt institutionernes mange ansatte - og kræver et fast P-bevis i forruden.

Al parkering på de tre gæste P-pladser er forbeholdt foredragsholdere, serviceteknikere m.fl. og P-bevis udstedes i den institution, som man skal besøge. (Der udstedes desværre ikke P-beviser til hverken Billedskolens-, Sangskolens- eller Musikskolens elever og forældre).

Vi gør opmærksom på, at P-vagterne er meget strikse!!