Skip to the content

Slagtøjsværksted

Slagtøjsværksted 

Du kan gå til slagtøj, fra du er 6-7 år gammel - Slagtøjsværksted er for dig der går i 0. -6. klasse

På Slagtøjsværksted spiller vi på marimba og trommer.  Du lærer noder og stifter bekendtskab med musikkens basale "værktøjer" såsom rytme, puls, tonalitet.

Undervisning på  Kildebakkeskolen  Der undervises i skoletid eller SFO-tid fra kl. 12 mandag, tirsdag eller onsdag), det er naturligvis på forhånd aftalt med skolen.

NYT - Undervisning på Aulum Kristine Friskole - ugedag og tidspunkt er ubekræftet, men tilmeldingen er åben og vi forventer opstart i august 2022!

Du tildeles 15 min. per uge med tilsvarende betaling.  Er man 2 elever går man 30 min/uge , 3 = 45 min./uge osv. Læreren sammensætter holdene, og lidt af undervisningstiden vil også blive omlagt til at spille sammen på større hold.


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld: