Skip to main content Skip to footer

Bestyrelsen

Hvem bestemmer?

Herning Musikskole er en selvejende institution, som overordnet ledes af en bestyrelse.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar i forhold til musikskoledrift i Herning Kommune.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 forældrerepræsentanter for de umyndige elever, 1 elevrepræsentant for de myndige elever. En forældrerepræsentant samt elevrepræsentant vælges i lige år - en forældrerepræsentant i ulige år. Hertil kommer 1 medarbejderrepræsentant, 1 repræsentant for folkeskolens musikudvalg i Herning Kommune samt 2 politisk udpegede repræsentanter.

De to politisk udpegede medlemmer vælges i forb. med kommunalvalg og sidder således 4 år ad gangen.

Musikskolens bestyrelse har indgået en driftsoverenskomst mellem skolen og Herning Kommune.Driftsaftale

Herning Musikskoles bestyrelse og Herning Byråd har indgået en driftsaftale i 2004. Aftalen er revideret 2011.

Du kan finde driftsaftale, forretningsorden og vedtægter under dokumenter.

 

Nuværende bestyrelse

Maria Quist, med interesse for musikskolens virke - genvalgt for 2024-2025
Formand

Dorthe Dalsgaard, elevrepræsentant for de myndige elever - valgt for 2023-2024
Næstformand

Kristina Taaning, udpeget af Herning Byråd - valgt for 2022-2025

Johannes Videbæk, udpeget af og blandt Herning Byråd - valgt for 2022-2025

Morten Andreasen, udpeget af Musikudvalget for Herning Kommunes Folkeskoler for 2024

Line Mundbjerg, forældrerepræsentant - valgt for 2023-2024

Tommy Slot, lærernes repræsentant - valgt for 2023-2024

Sekretær:
Katrine Høgenhaug Bæk, musikskoleleder