Skip to main content Skip to footer

Feriekalender

Musikskolen følger folkeskolens feriekalender - dog med få afvigelser - og tilbyder derfor undervisning fra midten af august til midten af juni.

Børnehold, kor (og sammenspil) undervises i perioden 28. august 2023 – 3. juni 2024.

FERIETYPE Første feriedag Sidste feriedag
Påskeferie 23.03.2024 01.04.2024
Kr. Himmelfartsdag 09.05.2024 12.05.2024
Pinseferie 18.05.2024 20.05.2024
Grundlovsdag 05.06.2024 05.06.2024
Sommerferie Aftales med din lærer* 14.08.2024
Efterårsferie 12.10.2024 20.10.2024
Undervisningsfri dag (pædagogisk dag) 12.11.2024 12.11.2024
Juleferie 21.12.2024 12.01.2025
Vinterferie 08.02.2025 16.02.2025
Undervisningsfri dag (pædagogisk dag) 12.03.2025 12.03.2025
Påskeferie 12.04.2025 21.04.2025
Kr. Himmelfartsdag 29.05.2025 01.06.2025
Grundlovsdag / pinseferie 05.06.2025 09.06.2025
Sommerferie Aftales med din lærer* 13.08.2025

* Sidste undervisningsdag er forskellig alt efter, hvilket undervisningstilbud du går til, og hvilken ugedag du modtager undervisning. Der kan også være efterlæsningsdage, hvis din lærer har haft aflysninger i løbet af skoleåret. Spørg derfor din lærer, hvornår du holder sommerferie.