Skip to the content

Hensyntagende undervisning

Hensyntagende Undervisning hos Ulla Andresen Schmidt

Undervisningen foregår enten som solo- eller holdundervisning (små hold max.4-5 elever) og tilbydes alle aldersklasser uanset hvilke fysiske, psykiske/mentale udfordringer eleven måtte have.

Soloundervisning foregår enten på Herning Musikskole eller Hammerum Skole
Holdundervisning lokalt på elevens daginstitution/bosted (hvis der kan samles elever nok, og der er adgang til et klaver og måske lidt ”små-instrumenter”)

Det er vigtigt at understrege, at musikken i denne sammenhæng er et middel og ikke et mål. Nemlig et middel til at opnå, - på hold: længere koncentrationslængde, at kunne vente på tur, at huske hverdagsting (f.eks.: hvad fik jeg til morgenmad i dag, hvilken dag er det i dag, - og hvilken dag er det så i morgen,  årstider, genkende farver osv...), at styrke motorisk, social, sanselig og sproglig udvikling, - ELLER for soloelever: selvfølgelig også at styrke koncentrationsevnen, - men også fornøjelsen ved at fordybe sig i rytmer og klange, - eller måske spille en melodi på klaver eller stavspil, så den er genkendelig for både eleven og andre.

I undervisningen kan vi bruge f.eks. klaver, trommer/trommesæt, ”småtingsinstrumenter” såsom rasleæg, rytmepinde, triangler, stavspil samt ærteposer, tørklæder og andre ”rekvisitter”, - alt sammen med udgangspunkt i elevens behov og ønsker.

Mindre børn har måske brug for, at en forælder eller støttepædagog er til stede, - store børn/voksne har måske brug for en forælders eller handicaphjælpers tilstedeværelse, og I er velkomne.

Soloelever kan tilmelde sig via nedenstående link - institutioner bedes kontakte musikskolens kontor på 9712 9811


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk tilmeld: